Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
  • Informatics (Informatics)  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
  • MATHS (MATHS)  -  3 διαθέσιμα μαθήματα
  • Scratch (Scratch)  -  1 διαθέσιμο μάθημα

    Το Scratch είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη και υλοποιημένη σε Squeak. Όντας δυναμική, επιτρέπει σε αλλαγές του κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και εφήβους και να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο.

  • Προγραμματισμός (Programming)  -  2 διαθέσιμα μαθήματα
  • Ρομποτική (Robotics)  -  4 διαθέσιμα μαθήματα